Code : GHD20232

ย่างกุ้ง ทันใจ สมปรารถนา ไหว้พระเต็มวัน

 Nok Air
 1 วัน 0 คืน
 
 •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
4,999 เริ่มต้น
 

ย่างกุ้ง ทันใจ สมปรารถนา ไหว้พระเต็มวัน

Code : GHD20232
: Nok Air
: 1 วัน 0 คืน
:
: •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) •สักการะวัดพระหินอ่อน •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึก
เริ่มต้น 4,999

Loading...