บินตรงเชียงใหม่ Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ 4วัน 3คืน

Code : GHD60059
: Bangkok Airway
: 4 วัน 3 คืน
: เม.ย., พ.ค.
:  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี รับผ้าเช็ดพระพักตร์ท่านละ 1 ผื่น  ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู  ชมสวนเกษตรลอยน้ำ และวิถีชีวิตบนน้ำแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของชาวอินตา  ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก  ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์  ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง ที่พระตำหนักชเวนันดอว์  พิเศษสุด!! นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ  ชมครุฑยุดนาค แกะสลักจากไม้ ศิลปะแบบอยุธยาผสมกับพม่า ณ วัดบากะยา  ชมซากโบสถ์และเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมกับพม่า ณ วัดยาดานาซีมี  สักการะเจดีย์นมนาง ชมวิวเมืองสกายน์ 360 องศา ณ เขาสกาย  พักดี 4 ดาว ริมทะเลสาบอินเล 1 คืน  อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งแม่น้ำย่างตัวโต
เริ่มต้น 26,888

Loading...