Code : GHD20013

VIVA ITALY อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 Thai Airways
 8 วัน 5 คืน
 มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย.
 ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
53,900 เริ่มต้น
 

VIVA ITALY อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

Code : GHD20013
: Thai Airways
: 8 วัน 5 คืน
: มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย.
: ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง • ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป • เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
เริ่มต้น 53,900

Loading...